كل عناوين نوشته هاي شمال نيوز

شمال نيوز
[ شناسنامه ]
راهنماي خريد سالنامه 1400 ...... پنج شنبه 99/9/27
7 راه براي آموزش مغز براي يادگيري سريعتر و به خاطر سپردن بيشتر ...... سه شنبه 99/9/18
پنج نکته ساده براي يادداشت برداري موثر در يک سخنراني ...... يكشنبه 99/9/16
نحوه يادداشت برداري ...... شنبه 99/9/15
10 بهترين برنامه مطالعه براي دانشجويان ...... چهارشنبه 99/9/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها